POMOC


»   Wydanie kodów AuthInfo
W sprawie wydania kodów AuthInfo dla domen należy kontaktować się z:

Consulting Service - Robert Siebielski
ul. Domaniewska 35A lok.1B
02-672 Warszawa
NIP: 521-102-01-08
Regon 010006740

Biuro czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8:00 do 18:00

tel: +48 22 853 88 88
fax: +48 22 853 88 85
tel. kom.+48 500 600 555


Wiadomość należy wysłać z adresu mailowego przypisanego dla domeny, podając przy tym nazwę domeny


»   Serwery DNS
Serwery DNS dla usług hostingowych:

dns1.slaskdatacenter.pl
dns2.slaskdatacenter.pl
dns3.slaskdatacenter.pl


»   Czas propagacji domeny
Czas propagacji domeny w sieci internet wynosi maksymalnie 72 godziny. To czas, kiedy wydelegowana domena powinna być rozwiązywana na adresy IP, przez wszystkie serwery DNS na świecie.

»   Konfiguracja filtrowania wiadomości w cPanel
Proszę skonfigurować filtr odrzucający wiadomości w następujący sposób.

Proszę zalogowaniu do panelu administracyjnego cPanel w dziale "Zarządzanie pocztą elektroniczną" proszę kliknąć w link "Filtrowanie konta", następnie proszę kliknąć w "Stwórz Nowy Filtr" (aby stworzyć nowy filtr).

Nazwa Filtra: Nazwa  dla reguły filtrującej może pozostać bez zmian lub można wprowadzić własna nazwę.

Reguły: Tutaj wybieramy "Treść" oraz "Zawiera" i dodajemy kilka zdań z treści wiadomości która ma być odrzucana.

Operacje: tutaj wybieramy "Skasuj wiadomość".

Klikamy "Aktywuj".

»   Komunikat "Bandwidth Limit Exceeded"
Szczegóły dotyczące zużytego transferu można sprawdzić w panelu administracyjnym cPanel.  Nie możemy jednorazowo zwiększyć transferu. Proszę skorzystać z usługi migracji do nowej oferty. Szczegóły znajdują się na naszej stronie internetowej pod adresem https://sldc.eu/hosting/1/migracja-do-nowej-oferty

»   Warunki uruchomienia okresu testowego dla VPS
Okres testowy pozwala przetestować wszystkie* możliwości serwera VPS całkowicie za darmo.

Warunkiem uruchomienia serwera VPS na okres testowy 14 dni jest weryfikacja danych adresowych.
Po złożeniu zamówienia należy przesłać skan lub zdjęcie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.
Jeśli konto zarejestrowane jest na firmę należy przesłać kopię wpisu do ewidencji działalności gospodarczej/KRS/umowy spółki w zależności od rodzaju prowadzonej działalności.
Zamówienia niezweryfikowane będą anulowane po 48 godzinach.
Po pozytywnej weryfikacji serwer VPS zostanie uruchomiony na okres testowy 14 dni, okres testowy jest jednorazowy.

Dokumenty wykorzystywane są wyłącznie do weryfikacji danych, po dokonanej weryfikacji są bezpowrotnie usuwane.*Wszelkie dodatki dla serwera VPS, oraz licencje DirectAdmin i cPanel nie są dostępne podczas okresu testowego