Hosting DirectAdmin


SDC-hosting4G 15PLNrocznieZAMÓWSDC-hosting10G 25PLNrocznieZAMÓWSDC-hosting30G 50PLNrocznieZAMÓWSDC-hosting50G 100PLNrocznieZAMÓWSDC-hosting100G 150PLNrocznieZAMÓW
Przestrzeń dyskowa 4GB 10GB 30GB 50GB 100GB
Transfer bez limitu bez limitu bez limitu bez limitu bez limitu
Ilość baz danych bez limitu bez limitu bez limitu bez limitu bez limitu
Ilość stron www bez limitu bez limitu bez limitu bez limitu bez limitu
Ilość subdomen bez limitu bez limitu bez limitu bez limitu bez limitu
Ilość kont email bez limitu bez limitu bez limitu bez limitu bez limitu
Ilość kont ftp bez limitu bez limitu bez limitu bez limitu bez limitu
Bezpłatny adres (Domena .PL)
Darmowy certyfikat SSL (jeden adres) 1
2
3
5
10
Darmowy certyfikat SSL (wildcard) 1
3
Panel zarządzający DirectAdmin PL DirectAdmin PL DirectAdmin PL DirectAdmin PL DirectAdmin PL
Satysfakcja w 14 dni lub zwrot pieniędzy!

Inne możliwości

[ pokaż/schowaj parametry ]
Obsługa mod_rewrite (.htaccess)
Obsługa PHP 5.2,5.3,5.4,5.5,5.6
Obsługa CGI
Obsługa SNI
Obsługa SSI
Możliwość dodawania subdomen
Możliwość dodawania kont FTP
Możliwość dodawania aliasów pocztowych
Możliwość sprawdzania poczty przez WWW (Webmail)
Możliwość zmiany serwerów MX
Możliwość przekierowania poczty na inny serwer
Możliwość konfigurowania filtrów pocztowych
Możliwość sprawdzenia trasy przesyłanej poczty
Możliwość uruchamiania skryptów CGI
Możliwość uruchomienia szyfrowanego połączenia HTTPS
Możliwość zarządzania plikami poprzez menadzer plików
Możliwość zdalnego połączenia do MySQL
Możliwość zdalnego połączenia do PostgreSQL
Możliwość zarządzania bazami Mysql poprzez phpmyadmin
Możliwość zarządzania bazami Mysql poprzez phppgadmin
Możliwość blokowania IP
Możliwość włączenia ochrona Hotlink
Możliwość zabezpieczenia katalogow na haslo
Możliwość włączenia autoodpowiedzi dla poczty (Autoresponder)
Przechwytywanie poczty z nieistniajcych adresow (Catch-all)
Kreator baz danych Mysql
Kreator baz danych PostgreSQL
Przekierowania domen
Edytor DNS
Dostęp do POP3, SMTP, IMAP
Dostęp szyfrowany do POP3, SMTP, IMAP
Dostęp do FTP
Dostęp szyfrowany do FTP
Dostęp do danych poprzez dysk sieciowy (Web Disk)
Dostęp do PERL
Dostęp do Python
Dostęp do typy MIME
Dostęp do Apache Handler
Autoryzacja SMTP
Alternatywny port SMTP
BoxTrapper - filtr poczty
Listy mailingowe
Ochrona antyspamowa (SpamAssassin)
Ochrona antywirusowa (ClamAV)
Dostęp do SSH (na życzenie)
Poczta we własnej domenie
Graficzne statystyki strony
Graficzne statystyki domen
Graficzne statystyki subdomen
Graficzne statystyki zajętości dysku
Graficzne statystyki wykorzystanego transferu
Statystyki (Webalizer, Awstats, Analog)
Statystyki FTP
Statystyki wykorzystania transferu
Dziennik błędów
Własne strony błędów
Kreator kopii zapasowych
Zarządzanie kluczami OpenPGP
Menadżer SSL
Menedżer indeksowania

Bezpieczeństwo

[ pokaż/schowaj parametry ]
Darmowa pomoc techniczna
Regularne kopie bezpieczeństwa (zewnetrzny serwer)
Serwer zabezpieczony Firwallem

Oprogramowanie

[ pokaż/schowaj parametry ]
cPanel - panel administracyjny
RVskin PL
Apache 2.4 - Serwer WWW
PHP 5.3
PHP 5.4
PHP 5.5
PHP 5.6
PHP hash
PHP iconv
PHP imap
PHP mysqli
PHP openssl
PHP pgsql
PHP pcre
PHP Phar
PHP soap
PHP sqlite3
PHP xls
PHP zip
PHP zlib
PHP PDO mysql, sqlite2
MySQL - baza danych
PostgreSQL - baza danych
phpMyAdmin - zarządzanie bazą pgsql
phpPgAdmin - zarządzanie bazą mysql
Exim - serwer pocztowy
Pure-ftpd - serwer FTP
Zend OPcache - PHP Encoder
Zend Guard
SourceGuardian - PHP Encoder
ionCube - PHP Encoder
Roundcube - klient poczty
Horde - klient poczty
SquirrelMail - klient poczty
Atmail - klient poczty
Installatron - automatyczny instalator aplikacji
RVSiteBuilder - kreator stron
Cena 1mies. - - 10,00PLN 15,00PLN 20,00PLN
Cena 3mies. - - 15,00PLN 30,00PLN 40,00PLN
Cena 6mies. 10,00PLN 15,00PLN 30,00PLN 60,00PLN 80,00PLN
Cena 12mies.   15PLN rocznie ZAMÓW   25PLN rocznie ZAMÓW   50PLN rocznie ZAMÓW   100PLN rocznie ZAMÓW   150PLN rocznie ZAMÓW